Sijil Teknologi Pembuatan Mod Bridging

Sinopsis ProgramProspek KerjayaSyarat Kemasukan


Lepasan SPM

Sijil Kolej Komuniti dengan Mod Bridging dihasilkan bagi meluaskan akses dan peluang pengajian kepada lepasan menengah, warganegara Malaysia yang pernah menduduki SPM dan berumur 17 tahun ke atas. Ia merupakan suatu program di mana kurikulumnya direkabentuk agar mampu menarik minat pelajar untuk menamatkan program tersebut.

Ia perlu dilaksanakan secara berpakej dengan menjadikannya sebagai pra syarat kepada penyambungan pengajian ke Sijil Kolej Komuniti . Berbanding dengan pelajar yang mempunyai kelulusan SPM, pelajar yang mengikuti Sijil Kolej Komuniti dengan Mod Bridging akan mengikuti 5 semester pengajian minimum untuk bergraduat.


  1. Warganegara Malaysia
  2. Berumur 17 tahun ke atas
  3. Pernah menduduki SPM

kembali ke atas

Tempoh Pengajian

5 semester

Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.