Semakan Kelayakan

  1. Warganegara Malaysia
  2. Calon merupakan pemegang kad OKU (masalah pembelajaran)
  3. Tamat Tingkatan 5
  4. Menguasai 3M (membaca, menulis, mengira)
  5. Lulus proses saringan

© 2019 Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.