Sijil Teknologi Senibina

Sinopsis Program


Kursus ini mendedahkan dan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran:

1. Menghasilkan lukisan kerja senibina yang menepati kehendak UndangUndang Kecil Bangunan Seragam dan Pihak Berkuasa Tempatan
2. Menghasilkan lukisan persembahan senibina
3. Menghasilkan model bangunan bagi tujuan persembahan
4. Menghasilkan model 3D bangunan (BIM)

Prospek Kerjaya


Sijil Teknologi Senibina dijangka dapat melahirkan pelajar-pelajar berpengetahuan dan berkemahiran bagi memenuhi kehendak industri dalam kerjaya seperti berikut:

Pelukis pelan senibina
Pelukis pelan kejuruteraan
Juruteknik bangunan
Pembuat model bangunan
Penyelia tapak pembinaan
BIM modeler

Syarat Kemasukan


Lepasan SPM
  1. Warganegara Malaysia
  2. Memiliki SPM atau setaraf
  3. Lulus Bahasa Melayu
  4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
  5. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas

Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.