Sijil Khas Hortikultur Landskap

Sinopsis Program


Program Sijil Khas Hortikultur Landskap direka bentuk untuk menghasilkan graduan TVET Pendidikan Khas yang mempunyai ilmu pengetahuan asas dan kemahiran yang tinggi dalam memenuhi permintaan tenaga kerja sektor industri landskap. Struktur program ini merangkumi komponen teknikal, pembangunan diri, teknologi dan kompetensi pekerjaan. Struktur program ini merangkumi kursus teras disiplin antaranya Pengenalan Nurseri Tanaman Hiasan, Pembiakan dan Pengeluaran Tanaman Hiasan, Pengenalan Pembinaan Landskap, Implementasi Landskap, Pengenalan Penyelenggaraan Hortikultur Landskap, Penyelenggaraan Landskap Lembut & Kejur serta Penyelenggaraan Peralatan dan Mesin Kecil. Pelajar diwajibkan mengambil Kursus Pendidikan Islam/Moral, Asas Komunikasi, Kokurikulum dan Asas Keusahawanan. Seterusnya, pelajar juga didedahkan dengan kursus teras disiplin iaitu Asas Aplikasi Komputer dan pelajar boleh memilih kursus elektif iaitu Khidmat Komuniti atau Penyelenggaraan Rumput Turf untuk meningkatkan kemahiran kendiri. Melalui kursus-kursus yang ditawarkan ini, pelajar dapat membina kemahiran berkomunikasi, kerja berpasukan, keusahawanan, bersikap profesional dan bersedia secara sukarela menyumbang kepada masyarakat. Pelajar akan menjalani latihan industri pada semester akhir yang dapat memberi pendedahan kepada dunia kerjaya yang sebenar. Latihan industri ini penting sebagai persediaan untuk menjadi tenaga separa mahir yang diperlukan oleh industri pada masa akan datang.

Prospek Kerjaya


Program ini menyediakan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menjadi tenaga kerja separuh mahir yang kompeten dalam bidang landskap. Antara pekerjaan yang berpotensi adalah:
  • Penyelia Operasi Nurseri
  • Penyelia Penyelenggaraan Landskap
  • Sub Kontraktor Pembinaan Landskap
  • Usahawan Hortikultur Landskap

Syarat Kemasukan


Pelajar berkeperluan khas (Masalah Pembelajaran)
  1. Warganegara Malaysia
  2. Tamat Persekolahan Sekolah Menengah (17 tahun ke atas) atau mempunyai Sijil Khas (Tahap 2)
  3. Pemegang Kad OKU (Masalah Pembelajaran)
  4. Menguasai 3M (membaca, menulis & mengira) bagi pelajar masalah pembelajaran dan perlu menjalani proses saringan

kembali ke atas

Ditawarkan di

Kolej Komuniti Selandar

Tempoh Pengajian

4 semester

Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.