Sijil Khas Pemprosesan Makanan

Sinopsis Program


Program Sijil Khas Pemprosesan Makanan direkabentuk untuk menghasilkan graduan holistik yang mempunyai ilmu pengetahuan yang asas dan kemahiran yang tinggi dalam memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor industri makanan. Struktur program ini merangkumi kursus teras disiplin iaitu Asas Kebersihan Diri dan Sanitasi, Asas Keselamatan dalam Bengkel, Pemprosesan Hasilan Bijian, Pemprosesan Hasilan Buah dan Sayur, Pemprosesan Hasilan Kekacang, Pemprosesan Roti,Pemprosesan Hasilan Ikan, Pemprosesan Produk Sejuk Beku, Pemprosesan Biskut, Pemprosesan Kek, Pemprosesan Pastri, Pemprosesan Hasilan Ayam dan Pemprosesan Hasilan Daging. Pelajar diwajibkan mengambil Kursus Pendidikan Islam/Moral, Asas Komunikasi, Ko-Kurikulum dan Asas Keusahawanan. Seterusnya, pelajar juga didedahkan dengan kursus teras disiplin iaitu Asas Aplikasi Komputer dan perlu mengambil kursus elektif bagi Khidmat Komuniti atau Asas Pembungkusan dan Pelabelan Makanan. Melalui kursus-kursus yang ditawarkan ini, pelajar dapat membina kemahiran berkomunikasi, kerja berpasukan, keusahawanan, bersikap profesional dan bersedia secara sukarela menyumbang kepada masyarakat. Pelajar akan menjalani Latihan Industri pada semester akhir yang dapat memberi pendedahan dunia kerjaya yang sebenar. Latihan Industri ini penting sebagai persediaan untuk menjadi tenaga mahir yang diperlukan oleh industri pada masa akan datang.

Prospek Kerjaya


Program ini menyediakan pelajar dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pemprosesan makanan. Ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi melalui program ini akan membolehkan pelajar memulakan kerjaya dalam bidang berikut:
  • Usahawan Industri Kecil dan Sederhana
  • Pembantu Restoran/ Kedai Makan/ Pembantu Kedai Bakeri
  • Pembantu Penyediaan Makanan Hospital
  • Pembantu Operasi Kilang Makanan
  • Pembantu Dapur

Syarat Kemasukan


Pelajar berkeperluan khas (Masalah Pembelajaran)
  1. Warganegara Malaysia
  2. Tamat Persekolahan Sekolah Menengah (17 tahun ke atas) atau mempunyai Sijil Khas (Tahap 2)
  3. Pemegang Kad OKU (Masalah Pembelajaran)
  4. Menguasai 3M (membaca, menulis & mengira) bagi pelajar masalah pembelajaran dan perlu menjalani proses saringan

kembali ke atas

Tempoh Pengajian

4 semester

Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.