Diploma Hortikultur Landskap

Sinopsis Program


Diploma Hortikultur Landskap direka untuk menampung permintaan bidang landskap dan industri hortikultur, dengan memberi pengkhususan dalam rekabentuk dan penyelenggaraan landskap lembut (tumbuhan) dan landskap kejur (struktur buatan manusia).  Asas Holtikultur Landskap yang luas merangkumi rekabentuk landskap, pengeluaran kilang, pelaksanaan, penyelenggaraan, dan pengurusan menyediakan kepelbagaian ilmu kepada graduan disamping penekanan dalam bidang pengkhususan. Penggunaan teknologi dalam program ini menyediakan tenaga kerja yang mahir dan terlatih yang diperlukan untuk memenuhi kehendak dan cabaran pada masa akan datang.  

Kursus teras yang ditawarkan oleh program ini merangkumi aspek-aspek penting dalam bidang hortikultur landskap seperti Pengenalan Loji, Senggaraan Landskap & Amalan Hortikultur, Penyerahan Landskap & Proses Tender, Operasi Nurseri, Pengurusan Turf dan projek Landskap Hortikultur dalam tempoh enam semester. Pelajar juga akan didedahkan dengan latihan industri bagi mendapatkan ilmu dan pengalaman yang lebih mendalam daripada pihak industri berkaitan.

Selain daripada disiplin teras dalam Holtikultur Landskap, terdapat kursus-kursus lain ditawarkan seperti Matematik Pertanian, Teknologi Hijau, Sains Tanah, Aplikasi Komputer, Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, dan Keusahawanan. Ini akan memberikan pengetahuan asas yang baik serta kemahiran teknikal dan kemahiran komunikasi yang membolehkan pelajar untuk menyesuaikan diri dengan teknologi dan cabaran baru dalam industri. Ini akan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan asas dan kemahiran yang mencukupi untuk meneruskan dan menjalani pembelajaran sepanjang hayat.  Kursus-kursus elektif seperti Arborikultur, Mikropropagasi, Amalan Profesional, Florikultur & Fotografi akan menyediakan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran dan pendedahan terhdap industri  Holtikultur Landskap.

Prospek Kerjaya


Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran yang boleh digunakan dalam pelbagai kerjaya industri hortikultur landskap seperti peruncit, pembekal, usahawan landskap, perunding, kontraktor, dan penyelenggaraan.  Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi oleh pelajar daripada program ini akan membolehkan mereka bersaing dalam permintaan pasaran kerja.  Pengetahuan dan kemahiran yang pelajar perolehi daripada program ini akan membolehkan mereka layak mengambil bahagian dalam permintaan pasaran kerja.  Graduan yang dilahirkan  boleh memilih dan membina karier mereka sebagai:

 • Perekabentuk Landskap
 • Kontraktor Landskap
 • Pembantu Taknik
 • Operator CAD
 • Pengajar/Pembantu Pengajar
 • Penyelia Tapak
 • Penyelia Nurseri
 • Pembantu Holtikultur
 • Pembantu Arborikultur
 • Ahli Kultur Tisu
 • Penolong Penyelidik
 • Penyelia Lanskap Hartanah
 • Pembantu Penyelia Padang Golf
 • Penyelia Senggaraan
 • Jurufoto

Para graduan boleh diambil bekerja dalam pelbagai bidang seperti Pendidikan, Arborikultur, Perunding Landskap, Pengurusan Nurseri, Senggaraan Padang Golf,  Taman dan Pusat Rekreasi, Pengurusan Kemudahan, Pengurusan Tanah dan Keusahawanan di pelbagai agensi dalam industri.

Syarat Kemasukan


Lepasan SPM
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Mendapat TIGA (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
 6. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas
Lulusan selain SPM
 1. Warganegara Malaysia
 2. Lulus pengajian peringkat Sijil yang diiktiraf MQA/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan; dan
 3. Lulus SPM dengan mendapat SATU (1) kepujian di dalam mana-mana matapelajaran
 4. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau masalah pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali
1Sijil Kolej Komuniti Tahap 3, KKM
 Sijil Agro Industri
 Sijil Agroteknologi
 Sijil Industri Agro
 Sijil Landskap
 Sijil Lanskap & Pengurusan Nurseri
2Sijil Pertanian Institut Pertanian Malaysia Tahap 3, KKM
 Sijil Pertanian
3Sijil Institut Kemahiran MARA Tahap 3, KKM
 Sijil Landskap
4Sijil Kemahiran Malaysia (Tahap Tiga) Tahap 3, KKM
 JUNIOR AGRICULTURE TECHNICIAN (FLORICULTURE) (Y-053-3)
 LANDSCAPE CONSTRUCTION SUPERVISOR (LSC3)
 Operasi Jentera Pertanian & Perladangan (AF-062-3:2012)
 Operasi Pembiakbakaan Tumbuhan & Pengeluaran Benih (BT-024-3:2013)
 Operasi Perkhidmatan Haiwan Perosak (LE-050-3:2013)
 Penyelia Lanskap (LE-010-3)
 Penyelia Tanaman (AF-010-3)
 Penyeliaan Penyelenggaraan Taman (LE-020-3:2011)

* Sekiranya sijil yang dimiliki tiada dalam senarai diatas, sila hubungi Unit Ambilan Pelajar, Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar


kembali ke atas
Lulusan APEL
 1. Warganegara Malaysia
 2. Mendapat sijil APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) daripada MQA untuk kemasukan ke diploma (Tahap 4)
 3. Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

kembali ke atas

Ditawarkan di

Tempoh Pengajian

6 semester

Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.