Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)

Sinopsis ProgramDiploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik) ini member pendedahan asas yang luas dalam kejuruteraan mekanikal dan seterusnya membawa kepada pengkhususan dalam bidang kejuruteraan plastic serta penyenggaraan peralatannya. Kursus pengkhususan adalah:

Proses Pengeluaran Plastik, 
Rekabentuk Produk Plastik, 
Amalan Bengkel Plastik, 
Bahan Plastik, 
Pengalatan Prototaip Pantas, 
Teknologi Plastik dan
Rekabentuk Acuan& Die Plastik

Di samping modul teras dan beberapa modul elektif yang pelajar perlu ambil. Kursus ini direkabentuk untuk melahirkan tenaga kerja separa iktisas/juruteknik yang terlibat secara langsung dalam industry plastic dan juga industry kejuruteraan mekanikal yang lain. 

Kursus ini juga dirangka untuk melahirkan pelajar yang bersedia untuk menghadapi cabaran dalam menjadikan Negara ini sebuah Negara perindustrian maju menjelang abad kedua puluh satu selaras dengan hasrat falsafah pendidikan Negara iaitu melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia yang akhirnya akan member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. 

Pelajar akan menjalani latihan industry dalam semester akhir bagi kursus diploma untuk mendapat pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan di industri. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah merupakan gabungan antara teori dan kerjaamali, kajian kes, perbincangan dalam kumpulan, persembahan serta tugasan. Pelajar juga diberikan projek untuk diselesaikan secara berkumpulan pada semester akhir bagi pelajar diploma untuk   member peluang kepada pelajar melahirkan kreativiti secara usahasama. Lulusan diploma   boleh melanjutkan pelajaran mereka keperingkat ijazah pertama di Universiti. 


Prospek Kerjaya


Terdapat 1300 industri pengeluaran produk plastik di Malaysia (www.mpma.org.my).
Pembantu Kanan Kejuruteraan Mekanikal
Penyelia Juruteknik/Unit Kejuruteraan Mekanikal
Pentadbir Penyenggaran Kejuruteraan Mekanikal
Perekabarangan plastik
Juruteknik pengeluaran produk plastik
Pembantu Jurutera Projek
Pembantu Jurutera Kualiti
Pembantu Jurutera Proses
Pembantu Jurutera Khidmat Pelanggan
Pereka Acuan Plastik
Pembantu Pegawai Penyelidik

Peluang Menyambung Pengajian:
Universiti Malaysia Perlis
Universiti Malaysia Pahang
Universiti Teknikal Melaka
Universiti Tun Hussien Onn
Universiti  Teknologi Malaysia


Syarat Kemasukan


Lepasan SPM
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus Bahasa Inggeris
 6. Mendapat TIGA (3) kepujian dalam mata pelajaran berikut:
  1. Matematik
  2. SATU (1) matapelajaran Sains/Teknikal/Vokasional
  3. SATU (1) dalam mana-mana matapelajaran
 7. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas
Lulusan Pra Diploma Politeknik
Lulus Pra Diploma Sains
kembali ke atas
Lulusan selain SPM
 1. Warganegara Malaysia.
 2. Lulus pengajian peringkat Sijil yang diiktiraf MQA/Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan;
  ATAU
 3. Lulus Sijil Vokasional Malaysia (SVM) dengan mendapat kepujian Bahasa Melayu SVM 1104 dan PNGK Akademik sekurang – kurangnya 2.00 dan PNGK Vokasional sekurang – kurangnya 2.67 dan kompeten semua modul vokasional dan lulus mata pelajaran Sejarah 1251 dan memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan;
  ATAU
 4. Memiliki Sijil APEL (Accreditation of Prior Experiental Learning) daripada MQA untuk kemasukan ke diploma (Tahap 4) dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang berkaitan.
 5. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja – kerja amali.
1Sijil Politeknik Tahap 3, KKM
 Sijil Kejuruteraan Kimia dan Proses
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejuk Bekuan)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Petroleum)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
2Sijil Kolej Komuniti Tahap 3, KKM
 Sijil Mekanikal Pembuatan
 Sijil Penyelenggaraan Kenderaan Pacuan Empat Roda
 Sijil Penyenggaraan Industri
 Sijil Penyenggaraan Motosikal (Berkuasa Tinggi)
 Sijil Servis Kenderaan Ringan
 Sijil Teknologi Automotif
 Sijil Teknologi Pembuatan
 Sijil Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
 Sijil Teknologi Penyelenggaraan Kenderaan Pacuan Empat Roda
 Sijil Teknologi Penyenggaraan Industri
 Sijil Teknologi Penyenggaraan Motosikal Berkuasa Tinggi
3Sijil Institut Kemahiran Tinggi PERDA Tahap 3, KKM
 Sijil Kejuruteraan Pembuatan (Pemesinan)
 Sijil Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Alatan & Acuan)
 Sijil Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Produk)
 Sijil Kejuruteraan Pertanian
 Sijil Teknologi Automotif
 Sijil Teknologi Kimpalan
4Sijil Institut Kemahiran MARA Tahap 3, KKM
 Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanik Industri
 Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)
 Sijil Teknologi Kejuruteraan Operasi Loji
 Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
 Sijil Teknologi Kimpalan
5Sijil Kemahiran Malaysia (Tahap Tiga) Tahap 3, KKM
 JURUTEKNIK FOUNDRI (LEBUR) (G-070-3)
 JURUTEKNIK FOUNDRI (PEMBUAT ACUAN & TERAS (G-080-3)
 JURUTEKNIK FOUNDRI (PEMBUATAN CORAK) (G-090-3)
 JURUTEKNIK FOUNDRI (TUANGAN ACUAN) (G-100-3)
 Juruteknik Kanan Rawatan Haba (MC-071-3)
 Juruteknik Pengendalian Bahan (Pembuatan Keluli) (G-110-3)
 Kawalan Pengeluaran Fabrikasi Peralatan Bertekanan (Logam)
 Operasi Pengeluaran Plastik (MC-100-3:2012)
 Operasi Rawatan Haba Industri (MC-071-3:2014)
 Pembuat Perkakasan Kanan – Acuan Suntikan Plastik (H-097-3)
 Pembuat Perkakasan Kanan – Acuan Suntikan Plastik (MC-030-3)
 Pembuat Perkakasan Kanan – Alat Tekan (H-096-3)
 Penyelia Pengeluaran Plastik – OPP Filem (PG-090-3)
 Penyeliaan Operasi Suntikan Acuan Plastik
 Penyeliaan Pengeluaran Foundri (MC-070-3:2013)
 Plastic Blow Moulding Production Senior Technician (Thermoplastic) (PG-040-3)
 Plastic Compression Moulding Senior Technician (Thermoset) (PG-060-3)
 Plastic Extrusion Production Senior Technician (Thermoplastic) (PG-010-3)
 Plastic Injection Moulding Production Senior Technician (Thermoplastic) (PG-030-3)
 Plastic Injection Moulding Production Senior Technician (Thermoset) (PG-050-3)
 Plastic Rotational Moulding Production Senior Technician (Thermoplastic) (PG-020-3)

* Sekiranya sijil yang dimiliki tiada dalam senarai diatas, sila hubungi Unit Ambilan Pelajar, Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar


kembali ke atas
Lulusan APEL
 1. Warganegara Malaysia
 2. Mendapat sijil APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) daripada MQA untuk kemasukan ke diploma (Tahap 4)
 3. Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

kembali ke atas

Tempoh Pengajian

6 semester

Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.