Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)

Sinopsis Program


Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji) merangkumi disipilin ilmu kejuruteraan yang mengkhususkan aplikasi sains dan matematik serta kemahiran teknikal dalam bidang loji penjanaankuasa elektrik. Kursus ini menyediakankepelbagaian disiplin ilmu kejuruteraan yang luas merangkumi Sains Kejuruteraan Mekanikal, Aplikasi Komputer  & Perisian, Lukisan Kejuruteraan, Lukisan Terbantu Komputer (CAD), Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan dan Amalan Bengkel Mekanikal. Kepakaran khas diterapkan menerusi kursus Sistem Kawalan Loji, Lukisan Perkhidmatan Loji, Kejuruteraan Loji Kuasa dan Penyelenggaraan Loji bagi melatih kemahiran mengendalikan dandang, turbin, enjin pembakaran dalam serta system rawatan air. Program ini membentuk pelajar yang memiliki kemahiran yang diperlukan oleh industry merangkumi kemahiran bidang, kemampuan menyelesaikan secara praktikal, beretika, professional, kemahiran berkomunikasi, kepemimpinan serta kemahiran keusahawanan berkaitan bidang loji. 

Prospek Kerjaya


Lulusan program ini bakal menyertai sector pekerjaan yang meluas seperti :-
 • Pembantu Jurutera Loji
 • Juruteknik Mekanikal
 • Juruteknik Proses
 • Juruteknik Penyelenggaraan
 • Juruteknik Operasi Loji
 • Juru dandang


Syarat Kemasukan


Lepasan SPM
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus Bahasa Inggeris
 6. Mendapat TIGA (3) kepujian dalam mata pelajaran berikut:
  1. Matematik
  2. SATU (1) matapelajaran Sains/Teknikal/Vokasional
  3. SATU (1) dalam mana-mana matapelajaran
 7. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas
Lulusan Pra Diploma Politeknik
Lulus Pra Diploma Sains
kembali ke atas
Lulusan selain SPM
 1. Warganegara Malaysia.
 2. Lulus pengajian peringkat Sijil yang diiktiraf MQA/Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan;
  ATAU
 3. Lulus Sijil Vokasional Malaysia (SVM) dengan mendapat kepujian Bahasa Melayu SVM 1104 dan PNGK Akademik sekurang – kurangnya 2.00 dan PNGK Vokasional sekurang – kurangnya 2.67 dan kompeten semua modul vokasional dan lulus mata pelajaran Sejarah 1251 dan memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan;
  ATAU
 4. Memiliki Sijil APEL (Accreditation of Prior Experiental Learning) daripada MQA untuk kemasukan ke diploma (Tahap 4) dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang berkaitan.
 5. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja – kerja amali.
1Sijil Politeknik Tahap 3, KKM
 Sijil Kejuruteraan Kimia dan Proses
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejuk Bekuan)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Petroleum)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
2Sijil Kolej Komuniti Tahap 3, KKM
 Sijil Penyelenggaraan Kenderaan Pacuan Empat Roda
 Sijil Penyenggaraan Industri
 Sijil Penyenggaraan Motosikal (Berkuasa Tinggi)
 Sijil Servis Kenderaan Ringan
 Sijil Teknologi Automotif
 Sijil Teknologi Pembuatan
 Sijil Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
 Sijil Teknologi Penyelenggaraan Kenderaan Pacuan Empat Roda
 Sijil Teknologi Penyenggaraan Industri
 Sijil Teknologi Penyenggaraan Motosikal Berkuasa Tinggi
3Sijil Institut Kemahiran Tinggi PERDA Tahap 3, KKM
 Sijil Kejuruteraan Pembuatan (Pemesinan)
 Sijil Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Alatan & Acuan)
 Sijil Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Produk)
 Sijil Kejuruteraan Pertanian
 Sijil Teknologi Automotif
 Sijil Teknologi Kimpalan
4Sijil Institut Kemahiran MARA Tahap 3, KKM
 Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanik Industri
 Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)
 Sijil Teknologi Kejuruteraan Operasi Loji
 Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
 Sijil Teknologi Kimpalan
5Sijil Kemahiran Malaysia (Tahap Tiga) Tahap 3, KKM
 Fire Rescue and Hazard (OG-024-3:2014)
 Jurugegas Gas Kelas I (B-030-3)
 Jurugegas Gas Kelas I (B-031-3)
 Jurugegas Gas Kelas I (FTG3)
 Kawalan Operasi Makmal Minyak, Gas & Petrokimia (OG-030-3:2014)
 Kawalan Pengeluaran Fabrikasi Peralatan Bertekanan (Logam)
 Operasi Fabrikasi Struktur Logam (Minyak, Gas & Petrokimia)
 Operasi Kapal Sokongan Pesisiran Pantai (OG-025-3:2014)
 Operasi Kawalan Dokumen (OG-029-3:2014)
 Operasi Loji Elektrik(Minyak, Gas & Petrokimia) (OG-013-3:2012)
 Operasi Loji Instrumen(Minyak, Gas & Petrokimia) (OG-014-3:2012)
 Operasi Loji Mekanikal(Minyak, Gas & Petrokimia) (OG-015-3:2012)
 Operasi Pengeluaran (Pesisiran Pantai) (OG-021-3:2012)
 Pemasangan Elektrikal (Minyak & Gas) (OG-026-3:2014)
 Pemasangan Instrumen (Minyak & Gas) (OG-027-3:2014)
 Pemasangan Mekanikal(Minyak & Gas) (OG-028-3:2014)
 Pemeriksaan Letupan& Penyalutan (OG-023-3:2013)
 Penyelenggaraan Elektrik(Pesisiran Pantai)(Minyak, Gas & Petrokimia) (OG-019-3:2013)
 Penyelenggaraan Instrumen (Pesisiran Pantai)(Minyak, Gas & Petrokimia) (OG-017-3:2013)
 Penyelia Penyelenggara Dandang (H-210-3)
 Penyeliaan Penyelenggaraan Mekanikal (Pesisiran Pantai) (OG-018-3:2013)
 Perkhidmatan Operasi & Penyelenggaraan Dandang (ME-011-3:2014)

* Sekiranya sijil yang dimiliki tiada dalam senarai diatas, sila hubungi Unit Ambilan Pelajar, Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar


kembali ke atas
Lulusan APEL
 1. Warganegara Malaysia
 2. Mendapat sijil APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) daripada MQA untuk kemasukan ke diploma (Tahap 4)
 3. Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

kembali ke atas

Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.