Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan

Sinopsis Program


Program pengajian Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan direkabentuk untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan teoritikal, kemahiran teknikal dan tingkah laku yang diperlukan dalam bidang operasi dan penyenggaraan perkhidmatan bangunan. Pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran program pengajian ini dijalankan di kampus, studio dan industri berkaitan yang meliputi skop kerja dalam mengenali rekabentuk sistem, memastikan kerja pengoperasian dan penyenggaraan bangunan berjalan lancar bagi memenuhi kehendak industri dan pelanggan.Program pengajian ini menggabungkan disiplin berkaitan dengan kerja binaan infrastruktur bangunan, sistem elektrik kuasa dan sistem loji mekanikal dan penyenggaraan persekitaran merangkumi aspek kawalan suhu bilik, pengedaran udara, penyejuk dingin udara dan aras pencahayaan yang betul, keselesaan ruang bertugas, keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurusan aset dan fasiliti secara berkesan. Kemahiran insaniah, kemahiran berkomunikasi dan kerja berpasukan juga diterapkan kepada pelajar supaya mereka dapat berkomunikasi, berinteraksi dan bekerja secara berpasukan dengan penuh bertanggungjawab dan berkesan.Segala pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi oleh pelajar amat berguna untuk membina kerjaya ataupun melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi dalam bidang kejuruteraan perkhidmatan bangunan dan pengurusan fasiliti.

Prospek Kerjaya


Peluang pekerjaan pelajar selepas menamatkan pengajian dengan Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan adalah seperti berikut:

 • Penolong Jurutera
 • Penolong Pengurus Fasiliti
 • Pembantu Teknik
 • Penyelia Penyenggaraan
 • Juruteknik Makmal / Bengkel
 • Pembantu Penyelidik
 • Perunding Kemudahan dan Perkhidmatan Bangunan
 • Kontraktor Penyenggaraan Bangunan


Syarat Kemasukan


Lepasan SPM
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus Bahasa Inggeris
 6. Mendapat TIGA (3) kepujian dalam mata pelajaran berikut:
  1. Matematik
  2. SATU (1) mata pelajaran Sains/Teknikal/Vokasional
  3. SATU (1) dalam mana-mana mata pelajaran
 7. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta, buta warna), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas
Lulusan Pra Diploma Politeknik
Lulus Pra Diploma Sains
kembali ke atas
Lulusan selain SPM
 1. Warganegara Malaysia.
 2. Lulus pengajian peringkat Sijil yang diiktiraf MQA/Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan;
  ATAU
 3. Lulus Sijil Vokasional Malaysia (SVM) dengan mendapat kepujian Bahasa Melayu SVM 1104 dan PNGK Akademik sekurang – kurangnya 2.00 dan PNGK Vokasional sekurang – kurangnya 2.67 dan kompeten semua modul vokasional dan lulus mata pelajaran Sejarah 1251 dan memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan;
  ATAU
 4. Memiliki Sijil APEL (Accreditation of Prior Experiental Learning) daripada MQA untuk kemasukan ke diploma (Tahap 4) dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang berkaitan.
 5. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta, buta warna), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja – kerja amali.
1Sijil Politeknik Tahap 3, KKM
 Sijil Kejuruteraan Awam
 Sijil Kejuruteraan Awam (Kerja Raya dan Kaji Air)
 Sijil Kejuruteraan Awam (Lebuhraya)
 Sijil Kejuruteraan Awam(Pembinaan)
 Sijil Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 Sijil Teknologi Berasaskan Kayu
2Sijil Kolej Komuniti Tahap 3, KKM
 Sijil Penyelenggaraan Bangunan
 Sijil Penyeliaan Tapak Bina
 Sijil Penyenggaraan Bangunan
 Sijil Teknologi Pembinaan
 Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan
3Sijil Institut Kemahiran MARA Tahap 3, KKM
 Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan
 Sijil Teknologi Kejuruteraan Lukisan Struktur
4Sijil Kemahiran Malaysia (Tahap Tiga) Tahap 3, KKM
 ACMV MAINTENANCE SUPERVISOR (ACT3)
 Automasi Umum Bangunan & Operasi Kawalan Tenaga (ME-030-3:2014)
 BUILDING OPERATION & MAINTENANCE SUPERVISOR (BOM 3)
 Building Operation & Maintenance Supervisor (BOM3)
 Eksekutif Perlindungan Kebakaran (FPA3)
 Lifting Operation(Rigging & Slinging) (BC-056-3:2014)
 Penyelia ACMV (Kediaman & Perdagangan Kecil) (ACV3)
 Penyelia ACMV (Perdagangan Berat) (ACS3)
 Penyelia Binaan Bangunan (B-010-3)
 Penyelia Elektrik ACMV (BC-042-3 / ACE3)
 Penyelia Jurugegas Gas (BC-051-3/ FHP3)
 Penyelia Mekanikal & Elektrik (MCE3)
 Penyelia Paip & Kumbahan (PNS3)
 Penyelia Pemasang Paip Gas (BC-052-3 / FHG3)
 Penyelia Pemasangan Lif (LIF3)
 Penyelia Pengujian Lif (LIT3)
 Penyelia Penyelenggaraan ACMV (BC-041-3/ ACT3)
 Penyelia Penyelenggaraan Perlindungan Kebakaran (FPS3)
 Penyelia Perlindungan Kebakaran (Pasif) (FPP3)
 Penyelia Rektikulasi Air (PWR3)
 Penyeliaan Operasi & Penyelenggaraan Bangunan (BC-070-3:2014)
 Penyeliaan Pemasangan & Penyelenggaraan HVAC (ME-020-3:2012 :)
 Penyeliaan Sistem Pencahayaan (BC-047-3:2013)
 Perkhidmatan Penyejukbekuan Domestik & Komersial (ME-022-3:2014)
 Sewerage M & E Supervisor (SWM3)
 Signage Supervision (BC-045-3:2013)
 Winchman Supervisor (BC-055-3)

* Sekiranya sijil yang dimiliki tiada dalam senarai diatas, sila hubungi Unit Ambilan Pelajar, Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar


kembali ke atas
Lulusan APEL
 1. Warganegara Malaysia
 2. Mendapat sijil APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) daripada MQA untuk kemasukan ke diploma (Tahap 4)
 3. Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

kembali ke atas

Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.