Sijil Teknologi Peranti Mudah Alih

Sinopsis Program


Program ini direka bentuk bertujuan memperkenalkan pelajar kepada teknologi peranti mudah alih yang terkini. Pelajar akan memperolehi pengalaman bagaimana untuk menyediakan dan menyelenggara peranti mudah alih. Pelajar berkemampuan untuk mengendalikan kerja kerja berkaitan peranti mudah alih. Program ini menawarkan modul teras Asas Sistem Digit, Asas Elektrik dan Elektronik, Asas Telekomunikasi, Asas Pemasaran, Komunikasi Data,Pengenalan Peranti Mudah Alih, Teknologi IoT Peranti Mudah Alih, Asas Pengaturcaraan, Antaramuka Aplikasi Peranti Mudah Alih, Baikpulih Peranti Mudah Alih, Pembangunan Aplikasi Android, Perkhidmatan Pelanggan dan Keselamatan Peranti Mudah Alih. Pelajar juga akan didedahkan dengan elemen soft skills melalui modul wajib yang menerapkan kemahiran insaniah dan pembelajaran kendiri melalui tugasan serta projek. Di samping itu, lulusan daripada program ini juga akan mempelajari teknik-teknik keusahawanan sebagai nilai tambah bagi menyahut cabaran dunia sebenar dalam bidang Teknologi Peranti Mudah Alih dan keusahawanan.

Prospek Kerjaya


Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang teknologi peranti mudah alih yang mana ia boleh diimplimentasikan bagi kerjaya yang berkaitan. Dengan adanya pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang ini, pelajar boleh menceburi kerjaya seperti berikut:

Pembantu Juruteknik Peranti Mudah Alih
Juruteknik Peranti Mudah Alih
Usahawan

Syarat Kemasukan


Lepasan SPM
  1. Warganegara Malaysia
  2. Memiliki SPM atau setaraf
  3. Lulus Bahasa Melayu
  4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
  5. Mendapat SATU(1) kepujian dalam mana-mana matapelajaran
  6. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta, buta warna), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas

Tempoh Pengajian

4 semester

Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.