Sijil Pengendalian Acara

Sinopsis Program


Program ini direkabentuk bertujuan memperkenalkan pelajar kepada keperluan tenaga kerja yang terkini berdasarkan permintaan industri. Pelajar akan memperolehi pengalaman bagaimana untuk melaksanakan dan mengendalikan aktiviti berkaitan pengendalian acara. Pelajar berkemampuan untuk merancang, melaksanakan dan menguruskan projek yang ditugaskan sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Program ini menawarkan modul teras Pengenalan Acara, Fasiliti Dalam Acara, Etiket dan Protokol Dalam Acara, Pengendalian Acara Sosial, Pemasaran Dalam Acara, Food and Beverage For Event, Pengendalian Acara Sukan, Pengendalian Acara Perkahwinan, Khidmat Pelanggan, Interpretasi Dalam Acara, Projek, dan Pengendalian Acara Korporat (MICE). Pelajar juga akan diajar berkaitan dengan modul wajib yang mana akan membekalkan pelajar dengan kemahiran insaniah dan pembelajaran secara kendiri melalui tugasan dan projek. Lulusan daripada program ini akan bersedia bagi menyahut cabaran dunia sebenar dalam bidang Pengendalian Acara.

Prospek Kerjaya


Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang Pengendalian Acara yang mana ia menepati keperluan kerjaya dalam industri acara ini. Pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang pengendalian acara membolehkan pelajar memulakan kerjaya di dalam bidang berikut:

Event Organizer
Event Manager
Event crew
Floor Manager
Pengacaraan Majlis
Pegawai Protokol

Syarat Kemasukan


Lepasan SPM
  1. Warganegara Malaysia
  2. Memiliki SPM atau setaraf
  3. Lulus Bahasa Melayu
  4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
  5. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta, buta warna), pendengaran, pertuturan, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas

Tempoh Pengajian

4 semester

Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.