Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan dan Perkhidmatan)

Sinopsis Program


Program ini direkabentuk untuk memperkenalkan kepada pelajar tentang teknologi semasa dalam bidang Teknologi Elektrik dimana pelajar didedahkan dengan kemahiran dan pengetahuan terkini. Antara lain, program ini dapat melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan:

1. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
2. Akta Bekalan Elektrik dan Peraturan-peraturan Elektrik serta Pemasangan Elektrik Fasa Tunggal
3. Rekabentuk Pemasangan Elektrik, Asas Elektronik dan Sistem Digital
4. Kemahiran Penyeliaan.
5. Jenis-jenis Motor Elektrik dan Kawalan Motor serta Pemasangan Elektrik Tiga Fasa.

Prospek Kerjaya


Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang Teknologi Elektrik khususnya dalam pemasangan dan pendawaian fasa tunggal dan tiga fasa yang mana ia boleh diimplimentasikan bagi kerjaya di dalam bidang elektrik. Pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang ini, membolehkan pelajar memulakan kerjaya di dalam bidang berikut:

Pendawai Elektrik (PW2)
Juruteknik Elektrik
Juruelektrik
Usahawan

Syarat Kemasukan


Lepasan SPM
  1. Warganegara Malaysia
  2. Memiliki SPM atau setaraf
  3. Lulus Bahasa Melayu
  4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
  5. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas

Tempoh Pengajian

4 semester

Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.