Sijil Kemahiran Penyenggaraan Mekanikal

Sinopsis Program


Program Sijil Kemahiran Penyenggaraan Mekanikal ini merupakan salah satu program peringkat sijil yang ditawarkan di bawah Program Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk pelajar bermasalah pendengaran. Program ini mendedahkan pelajar kepada asas kejuruteraan mekanikal dalam aspek teori dan amali. Pelajar akan mengikuti kuliah, praktikal dan tutorial di dalam kelas dan bengkel. Program ini menumpukan kepada tiga kemahiran utama iaitu mengimpal, memasang dan menyenggara penyaman udara dan menyenggara kenderaan. Kandungan kursusnya meliputi Kimpalan dan Fabrikasi Logam, Penyamanan Udara, Penyenggaraan Kenderaan, Pemesinan, Penyenggaraan Elektrik dan Lukisan Kejuruteraan. Peluang pekerjaan bagi lulusan ini adalah luas kerana kandungan kursusnya selaras dengan kehendak pasaran kerja di industri.

Prospek Kerjaya


Program ini akan dapat melahirkan tenaga separa profesional dalam bidang mekanikal di worksyop atau industri sebagai: 
  • Jurukimpal 
  • Juruteknik Penyaman Udara
  • Mekanik Kenderaan
  • Jurumesin
  • Pengusaha Bengkel 

Pekerjaan-pekerjaan tersebut melibatkan tugas-tugas seperti kawalan kualiti, pengeluaran dan pemprosesan, perkhidmatan teknikal, senggaraan serta penyeliaan dan pengurusan. Selain itu, lulusan program ini juga boleh berkecimpung dalam bidang perniagaan atau keusahawanan.


Syarat Kemasukan


Pelajar berkeperluan khas (ketidakupayaan pendengaran)
  1. Warganegara Malaysia
  2. Calon merupakan pelajar berkeperluan khas (ketidakupayaan pendengaran)
  3. Tamat Tingkatan 5 dari Sekolah Pendidikan Khas kelolaan Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia atau Program Pencantuman Pendidikan Khas di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia

kembali ke atas

Tempoh Pengajian

4 semester

© 2019 Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.