Diploma Kejuruteraan Elektrik (Tenaga Hijau)

Sinopsis Program


Program Diploma Kejuruteraan Elektrik (Tenaga Hijau) direka untuk meliputi disiplin kejuruteraan elektrik, dengan penekanan pada bidang tenaga hijau. Asas elektrik dan elektronik yang merangkumi prinsip-prinsip elektrik dan elektronik, asas dan pengaturcaraan komputer, peranti semikonduktor, pendawaian elektrik, sistem kuasa dan reka bentuk dibantu komputer memberikan kepelbagaian kepada graduan. Menjelang akhir program, pelajar dilengkapi dengan kursus pengkhususan yang merangkumi Asas Tenaga Hijau, Sistem Tenaga Hijau, Kecekapan Tenaga dan Pengurusan dan Integrasi Sistem Tenaga Hijau.

Selain pengetahuan dan kemahiran teknikal, program ini juga memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu pelajar secara bersepadu dan holistik melalui kursus-kursus seperti Sains, Teknologi dan Kejuruteraan Islam, Nilai Masyarakat Malaysia, Ko-kurikulum dan Keusahawanan.

Prospek Kerjaya


Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam kejuruteraan elektrik dengan pengkhususan dalam tenaga hijau yang boleh digunakan untuk pelbagai kerjaya dalam kebanyakan pembekal tenaga, perunding pengurusan tenaga dan industri perkilangan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh oleh pelajar dari program ini akan membolehkan mereka menyertai pasaran kerja sebagai:
 • Pegawai Tenaga
 • Penolong Juruaudit Tenaga
 • Juruteknik Tenaga
 • Penolong Jurutera Tenaga
 • Penyelia Kejuruteraan Elektrik
 • Penasihat Perkhidmatan Kejuruteraan Elektrik
 • Penolong Jurutera
 • Juruteknik elektrik
 • Wind Turbine Technician
 • Solar Installer
 • Clean Car Engineer
 • Sustainable Builder
 • Sustainability Professional

Syarat Kemasukan


Lepasan SPM
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus Bahasa Inggeris
 6. Mendapat TIGA (3) kepujian dalam mata pelajaran berikut:
  1. Matematik
  2. SATU (1) matapelajaran Sains/Teknikal/Vokasional/Elektif STEM
  3. SATU (1) matapelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya
  Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta, buta warna), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas
Lulusan Pra Diploma Politeknik
Lulus Pra Diploma Sains
kembali ke atas
Lulusan selain SPM
 1. Warganegara Malaysia
 2. Lulus pengajian peringkat Sijil yang diiktiraf MQA/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan
 3. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta, buta warna), pendengaran, fizikal atau masalah pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali
1Sijil Politeknik Tahap 3, KKM
 Sijil Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 Sijil Kejuruteraan Elektrik (Kawalan)
 Sijil Kejuruteraan Elektrik (Komputer)
 Sijil Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 Sijil Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan)
 Sijil Kejuruteraan Elektrik (Perubatan)
 Sijil Kejuruteraan Elektrik (Petroleum)
 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Petroleum)
2Sijil Kolej Komuniti Tahap 3, KKM
 Sijil Pemasangan Elektrik
 Sijil Teknologi Elektrik
 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan dan Perkhidmatan)
3Sijil Institut Kemahiran Tinggi PERDA Tahap 3, KKM
 Sijil Kejuruteraan Elektrik
 Sijil Teknologi Elektrik
4Sijil Institut Kemahiran MARA Tahap 3, KKM
 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)
 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Instrumentasi)
 Sijil Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik
5Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 *Perlu mengikuti program peralihan (bridging) yang ditetapkan
 Electrical Chargeman A0 (Low Voltage) (EE-302-3:2014)
 Electrical Chargeman A1 (Low Voltage) (EE-303-3:2014)
 Electrical Chargeman A4 (Low Voltage) (EE-304-3:2014)
 Juruelektrik (Pendawaian) (EE-310-3 :)
 Juruteknik Elektrik Kanan (C-051-3 :)
 Juruteknik Kanan Alatan Kepersisan Elektrik (C-060-3:)
 Juruteknik Kanan Alatan Kepersisan Elektrikal (EE-130-3:)
 LT Overhead Installation, Operation & Maintenance (EE-211-3:2012)
 Operasi Pembuatan Panel Solar (EE-212-3:2012)
 Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrikal & LED (EE-322-3:2013:)
 Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Tiga Fasa (EE-320-3:2012:)
 Pemasangan & Penyelenggaraan Sistem PV Solar (EE-213-3:2014)
 Pencantum Kabel Voltan Tinggi (EE-300-3:)
 Pengamal Pemasangan dan Penyelenggaraan Solar (EE-210-3)
 Penjaga Jentera Elektrik Voltan Rendah (C-030-3 :)

* Sekiranya sijil yang dimiliki tiada dalam senarai diatas, sila hubungi Unit Ambilan Pelajar, Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar


kembali ke atas
Lulusan APEL
 1. Warganegara Malaysia
 2. Mendapat sijil APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) daripada MQA untuk kemasukan ke diploma (Tahap 4)
 3. Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

kembali ke atas

Ditawarkan di

Politeknik Port Dickson

Tempoh Pengajian

6 semester

Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.